skirudnik

Doporučené kombinace lyžařských tras
Svazku obcí Horní Labe – oblast Hostinné, Rudník

1.

Nejkratší cesta do Čermné :

Hostinné – Čermná - Hostinné
Po červené trase; na rozcestí 2,3 km odbočit z hlavní trasy doprava. Směr Čermná kostel; u prvních domů pěšky okolo kostela k Penzionu Čermná. Stejnou cestou zpátky.
11,6 km

2.

Tradiční okruh do Čermné :

Hostinné – Červená výšina – Čermná – Hostinné
Po červené trase; na rozcestí 8,0 km zahnout z hlavní trasy doprava, sjede se do Čermné od severovýchodu. Poslední úsek pěšky k Penzionu Čermná. Potom pěšky kolem kostela, U posledního domu začíná stopa směr Hostinné.
14,8 km

3.

Okruh přes Pilníkov a Čermnou :

Hostinné – Pilníkov – Čermná – Hostinné
Po červené trase; za rozcestím 8,0 km zahnout doleva k Lesním Domkům na okruh Pilníkov. V Pilníkově možné pokračovat okruhem dál, nebo pěšky asi 0,7 km okolo slévárny „Myší dírou“ na náměstí v Pilníkově, kde je hostinec s občerstvením. Stejnou cestou zpět. Výjezd u křížku nad Čermnou. Sjezd směrem ke kostelu a k Penzionu Čermná. Dále stejně, jako okruhem 1. směr Hostinné.
21,8 km

4.

Z Hlinského vrchu k Dřevěnce a zpět

Hlinský vrch – Čihadlo – Malá Sněžka – Dřevěnka a zpět
Po modré trase, bez odbočení až na konec trasy. Sjet do Dolního Lánova k restauraci Dřevěnka. Stejnou cestou zpět.
19,6 km

5.

Okruh z modré na červenou trasu

Hlinský vrch - Dolní Lánov – Fořt – Čistá – Rudník,Terezín - Červená výšina – Hostinné
Po modré trase, za Malou Sněžkou odbočit doprava na Fořt, odtud po zelené trase do Čisté. Na rozcestí zelených tras odbočit doprava na Rudník,Terezín. Přes Rudnickou rokli na Červenou výšinu. Odtud červenou trasou do Hostinného.
21,2 km

6.

Okruh z modré na červenou trasu přes Čermnou

Hlinský vrch - Dolní Lánov – Fořt – Čistá – Rudník,Terezín - Červená výšina – Čermná - Hostinné
Až po Červenou výšinu stejně, jako trasa 5. Z Červené výšiny tradičním okruhem do Čermné a do Hostinného.
27,3 km

7.

Do Hospody u Petry a zpět

Hostinné–Červená výšina–Rudník–Janovice –Bolkov a zpět
Červenou trasou na Červenou výšinu, pokračovat na rozcestí 5,0 km. Zahnout doleva po zelené trase, prudký sjezd k silnici v Rudníku. Dále přímý směr na Janovice, objet zleva a sjezd do Bolkova – Hostinec u Petry. Stejnou cestou zpět.
18,6 km

8.

Do Hospody u Petry s kondičním okruhem

Hostinné – Červená výšina – Rudník – Janovice – Bolkov – Čistá – Spálov – Rudník,Terezín – Rudnická rokle – Červená výšina – Hostinné
Až do Bolkova stejně, jako trasa 7. Pokračovat po zelené trase na Hoffmanovy Boudy. Na rozcestí zelených tras nad Bolkovem, odbočit doleva směr Čistá. Nad Čistou na rozcestí zelených tras odbočit doleva směr Rudník,Terezín. Přes Rudnickou rokli na Červenou výšinu a zpět do Hostinného.
24,2 km

9.

Okruhem na Hoffmanovy Boudy a zpět

Hostinné – Červená výšina – Rudník– Janovice – Bolkov – Hoffmanovy Boudy – zpět pod Čisteckým Bolkovem – Smrčina – Čistá – Rudník,Terezín – Rudnická rokle – Červená výšina – Hostinné
Nad Bolkovem pokračovat na Hoffmanovy Boudy. Občerstvení V Penzionu Smrčina nebo na Hoffmanově boudě. Zpět směrem na Černý Důl. Okolo Smrčiny nad Čistou, přes Terezín, Rudnickou rokli, Červenou výšinu do Hostinného.
29,9 km

10.

Dojezd z Černé hory

Počítáno od Hoffmanových Bud přes Janovice : do Hostinného 14,4 km, do Čermné 15,0 km, do Pilníkova 18,0 km, do Hostinného přes Hlinský vrch 17,0 km
S výhodou lze použít skibusu víkendové přímé linky Hostinné- Hoffmanovy Boudy-Janské Lázně. Na lyžích pak převážně sjezdy domů.

11.

Dojezd od Tetřevích a Hrnčířských Bud

Počítáno z Černého Dolu a přes Čistou do Hostinného přes Červenou výšinu 14,4 km, do Hostinného přes Hlinský vrch 15,4 km

12.

Turné pěti hospod

Dojezd skibusem na Hoffmanovy Boudy.
1. Penzion Smrčina nebo Hoffmanova bouda
Sjezd Bolkovem
2. Hospoda u Petry
Pokračovat na Janovice, Rudník, výstup na červenou trasu, směr Čermná, okruh Pilníkov-Čermná
3. Hospoda v Pilnikově,
zpět Čermná
4. Penzion Čermná,
kolem kostela na Hostinné U lomu sjet po spojnici skútru na Hlinský vrch do Arnultovic.
5. Hospoda u soudku v Arnultovicích 26,7 kmZpět
logo