skirudnik

Komentář k lyžařským trasám
Svazku obcí Horní Labe – oblast Hostinné


Červená trasa: Hostinné – Čermná – Pilníkov

Modrá trasa: Hostinné – Prosečné – Dolní Lánov – FořtČervená trasa – oblast Hostinné


A. Okruh Hostinné - Čermná - Hostinné


0,0km Trasa začíná na Plecháčově kopci na rohu lesa u zahrádkářské kolonie, nebo nad bývalou školkou na Sibyle. Od zahr.kolonie podél lesa, pod vodojemem nad Sibylu, zahnout doprava stoupáním podél lesa, průjezd lesní cestou.
1,3km Výjezd z lesa na volné pláně s panoramatem Krkonoš (Kotel až Černá hora) Kolem křížku s příznačným německým nápisem pro toto místo „Siehe ! Wie hat Gott die Welt geliebt“ (Hleď ! Jak Bůh má svět rád). Sjezd a krátké stoupání, zahnout doprava. Rovně vedle posedu ve stromě.
2,3km Pokračovat rovně. U dalšího posedu odbočka doprava – nejkratší cesta do Čermné, nebo trasa okruhu zpět z Čermné.
2,8km Nad mezí před sjezdem pod Červenou výšinu. Zahýbá se doprava.
4,0km Pod Červenou výšinou. Stoupání podél lesa na Červenou výšinu, nebo alternativně lesní cestou – míjí se Červená výšina,později se napojuje (podle sněhových podmínek).
4,5km Krátce za Červenou výšinou u posedu se zahýbá doprava podél lesa. Zleva napojení zelené trasy od Rudnické rokle.
5,0km Krátký průjezd lesem. V lese doleva odbočka zelené trasy směr Janovice, Bolkov s prudkým sjezdem. Pokračování rovně podél dvou výběžků lesa (zprava kravín v Čermné).
6,0km Roh táhlého lesa s vyústěním lesní cesty „Občerstvovačka“. Zahnout doprava a po rovné trase pokračovat směr Čermná. Alternativně trasa „Janský Dvůr“ – pokračuje se rovně lesní cestou.
8,0km Odbočka doprava podél meze, sjíždí se do Čermné, směr kostel (rovně pokračuje na Pilníkov- trasa B.). Projede se krátkým lesíkem, kopec se sjezdem traverzuje směrem k silnici.

z Hostinného z Čermné

9,0km 0,0km Hostinec Čermná. Občerstvení.
Pokračovat pěšky kolem kostela. Za posledním domem už vyjetá stopa. Rovně mírným stoupáním, z levé strany Hubertova výšina.
10,3km 1,3km Roh lesa u posedu, zahnout doprava na lesní cestu, průjezd lesem.
11,1km 2,1km Výjezd z lesa na volnou planinu, pokračovat rovně.
11,6km 2,6km Zahnout doleva, krátký průjezd lesem. Rovně je spojovací trasa na Červenou výšinu. Doleva mírným klesáním podél lesa.
12,5km 3,5km Napojení na příjezdovou trasu od Hostinného.
14,8km 5,8km Výjezd na začátek trasy na Plecháčově kopci, od vodojemu sjezd směrem k sídlišti.

B. Okruh Hostinné – Pilníkov- Čermná – Hostinné


0,0 km až 8,0 km Trasa stejná s okruhem A.
8,0km Asi po 200 m odbočka doleva směr Lesní Domky.
8,8km Lesní Domky, krátce po cestě Čermná-Vlčice
9,3km Odbočka ze silnice doprava. Pokračovat podél potoka směr Letná. Několikrát se na mostech křižuje potok.
11,0km Zahnout přes most doprava, stoupání, potom sjezd kolem dančí obory. Přejezd cesty, stoupání a sjezd do Pilníkova.
12,0km Vyjede se u posledních domů při silnici na Letnou. Zde je možné pokračovat okruhem dál, nebo pěšky 0,7 km okolo slévárny, „Myší dírou“ na náměstí v Pilníkově. Hostinec s občerstvením. Stejnou cestou pěšky zpět.
12,0km Stoupání vlevo podél statkářské a lesní cesty. Projíždí se planinami mezi lesy. Nikde neodbočuje, směr k posledním domům nad Čermnou při silnici Čermná-Vlčice.
15,0km Výjezd u křížku. Pokračuje se vlevo, sjezd pod Písečný vrch, poslední úsek k silnici se schází pěšky. Doprava a krátce pěšky po silnici.
16,0km Hostinec-Čermná. Občerstvení.
16,0 km až 21,8 km Trasa z Čermné na Hostinné stejná s okruhem A.

C. Alternativní trasa Janský Dvůr


Nepravidelné vyjíždění stopy, jen nebude-li ničena myslivci při navážení krmení pro zvěř.
0,0km „Občerstvovačka“ na 6 km trasy A. nebo B. Stoupání lesní cestou. Na vrcholu stoupání křižovatka cest a turistické značení „Nad Liškou“. Zahnout doprava a sjezdem, místy prudším sjíždět k Janskému Dvoru. Asi 200 m před Janským Dvorem zahnout doprava. Stoupá se lesní cestou, na výjezdu z lesa pokračuje stoupáním rovně.
4,8km Vyjede se na 7,6 km trasy Hostinné-Čermná a pokračuje do Čermné.

D. Alternativní trasa Východní potok


Nepravidelné vyjíždění stopy, jen nebude-li ničena jezdci na koních a chodci. Trasa je vhodná pro treninky škol.
0,0km Vychází se na lesní cestě za garážemi Podháj, asi po 200 m od odbočky ze silnice Hostinné-Čermná (za garážemi Podháj). Vede lesní cestou údolím podél Východního potoka.
2,8km Na konci trasa vychází stoupáním z lesa a ústí na magistrále Hostinné-Čermná.

Modrá trasa – oblast Hostinné


0,0km Trasa začíná na Hlinském vrchu u Božich muk pod lípou. Odtud pokračuje k zahrádkářské kolonii, kterou obchází z levé strany.
0,7km Překračuje silnici od města. Pokračuje ke skupině domů, které obchází po pravé straně. Asi po 500 m dvě chalupy a dále cesta vede k lesu, kde kříží farmářskou silnici, která spojuje Arnultovice s Prosečnou. Tato trasa vede po hřebenu – po levé straně jsou obce Prosečné a Dolní Lánov, vpravo obce Rudník a Fořt. Za touto statkářskou silnicí se vychází na dlouhé pláně.
3,4km Rozcestí – první odbočka vlevo k poštovnímu úřadu v Prosečné. Dále rovně po hřebeni vede opět k statkářské silnici.
4,5km Rozcestí – odbočka doleva, opět do obce Prosečné. V mírném sjezdu 2 km ke golfovému hřišti. Před rozcestím krátký průjezd lesem. Na odbočce se dvakrát přetíná statkářská silnice. Pokračuje-li se z rozcestí rovně mírným stoupáním, bude vidět telefonní přenašeč na kopci Čihadlo. Vede přes vrch Čihadla, odtud je jedno z nejhezčích panoramat Krkonoš od Kotle, přes Sněžku po Černou horu. Z Čihadla mírný sjezd s křížením telekomunikační silnice z Lánova.
6,6km První odbočka vpravo do Fořtu, která vede lesem, udržuje se nepravidelně dle sněhových podmínek. Pokračuje se k zemědělskému letišti nad Fořtem a dále je trasa vedena podle nákladní lanové dráhy.
8,2km Rozcestí – odbočka vpravo po farmářské silnici, kde u první chalupy pokračuje zelenou trasou směr Čistá, Černý Důl. Rovně pokračuje podle lanové dráhy a asi po 500 m odbočuje doleva do údolí volnými pláněmi. Končí nad obcí Dolní Lánov na 9,3 km
9,3km Odtud asi 500 m klesáním po vyjeté stopě nepravidelně udržované k hostinci Dřevěnka.
Modrá trasa není zokruhovaná, pokud se nevyužije zelené trasy, stejnou cestou zpět.


vypracoval Zdeněk PichlZpět
logo